Adatvédelmi tájékoztató

A DE-FENCE-Trade Kft. különös figyelmet fordít az adatvédelemre. Vállalatunk adatvédelmi szabályzata teljes összhangban van a GDPR EU rendelettel, Magyarország Alkotmányával, az Info törvénnyel, s minden adatvédelemhez köthető jogszabállyal. Adatkezelésünk tisztességes és szabályszerű, s nem haladja meg a tevékenységünk gyakorlásához szükséges mértéket.

Kivonat vállalatunk GDPR szabályzatából, mely Önöket is érinti:
A DE-FENCE-Trade Kft..-nek a www.de-fence.hu oldalról, illetve az info@de-fence.hu e-mailcímre küldött elektronikus üzenet a vállalat központi e-mailcímére érkezik. Az e-mailcímhez csak az ügyvezetőknek és a kereskedelmi ügyintézőnek van hozzáférése és jogosultsága. Amennyiben a tárgy részbe egyértelműen nevesítve van a küldemény címzettje, úgy az e-mail a címzetthez történik továbbításra.

Az e-mailcímre érkezett, nem a Vállalatnak címzett üzenet azonnal törlésre kerül.
Az e-mailcímről kinyomtatott, személyes adatot tartalmazó iratot csak az arra felhatalmazott adatkezelők kezelhetik.
Az ajánlatkérés során megadott természetes személy neve, lakhelye, e-mailcíme, telefonszáma csak a Vállalaton belül kerül felhasználásra, az adatokat titoktartás mellett csak az ügyvezetők, a kereskedelmi képviselő, illetve, ha az ajánlatból megrendelés is születik, a pénzügyi-számviteli ügyintéző látja. Megrendelés esetén a személyes adatok – szükség esetén – kiegészülnek a természetes személy adóazonosító jelével is. Az önként megadott adatokat az ajánlat el nem fogadása esetén azonnal töröljük, megrendelés esetén a törvényben előírt megőrzési ideig őrizzük.
A megadott adatokat a DE-FENCE-Trade Kft. harmadik félnek nem adja át, kivéve ha erre törvény kötelezi, illetve ha a természetes személy ezt kifejezetten kéri! Kérelemnek minősül, ha a természetes személy a megrendelt termékeket szállítva kéri, ekkor a természetes személy neve és a hely, ahova a szállítást kéri a szállítás miatt a szállítást végző vállalat kezelésébe kerül. A termék(ek) összeválogatása, illetve szállítást végzőnek átadása révén a természetes személy adata, szállítólevélen vagy számlán való megjelenése miatt a raktári munkatárs számára láthatóvá válik, aki az adatot csak ellenőrzi, azt semmilyen formában nem tárolja, nem kezeli, emellett teljes titoktartásra van kötelezve.

Természetes személy adatait hozzájárulásuk nélkül sem reklám (különös tekintettel referencia), sem piackutatás, sem egyéb marketingtevékenységre nem használjuk fel!

A DE-FENCE-Trade Kft. csak olyan társaságokkal dolgozik együtt, akik a GDPR jogszabályt szintén maradéktalanul betartják, így garantáljuk, hogy adatai nem kerülnek illetéktelenek kezébe!

 

Miskolc, 2021.07.01.

Riczu Tamás
ügyvezető – műszaki és kereskedelmi vezető